BAZÉN SE SKIMMEREM

BAZÉN SE SKIMMEREM NEBO PŘELIVEM?

V zásadě máme dvě možnosti jak z bazénu odvést znečištěnou vodu. Těmito možnostmi jsou buďto skimmer nebo přepadový lem. V případě skimmerového bazénu jsou nečistoty plovoucí na hladině odváděny přes "okénko" skimmeru do prvního záchytného síta, jemnější nečistoty, které projdou sítem jsou poté potrubním systémem odváděny do filtrace a následně vratnými tryskami zpět do bazénu. Nevýhodou tohoto systému je to, že hladina vody musí být vždy v polovině sběrného okénka skimmeru, tudíž je cca. 10-15 cm pod hranou bazénu. Při výběru výšky bazénu je tedy potřeba vzít tento fakt v úvahu. Například u bazénu s hranou 1,2m se hladina vody pohybuje okolo 1,1m.

 Plastový bazén s přelivovým lemem se liší od varianty skimmeru jak technicky tak i esteticky. Toto provedení je zároveň finančně náročnější. Podél celého bazénu je přivařen kanálek, do kterého samovolně vtéká hladina vody s nečistotami a poté je samospádem odváděna přes síto na hrubé nečistoty do akumulační nádoby, ze které poté putuje do filtračního systému a přes trysky zpět do bazénu. Z estetického hlediska je toto řešení o třídu výš než je provedení s klasickým skimmerem jelikož působí dojmem otevřené hladiny. Další nespornou výhodou je to, že hladina vody je zároveň s hranou bazénu. U bazénu výšky 1,2m se hladina vody nachází ve stejné úrovni, tedy 1,2m.

BAZÉN SE SKIMMEREM

Jak již bylo řečeno výše, jedná se o nejčastější provedení bazénu. Tyto bazény nejsou na výrobu tak náročné, proto je i jejich pořizovací cena nižší než u přelivových bazénů. Skimmerové bazény nejčastěji volí zákazníci, kteří namísto nadzemního bazénu preferují bazén zapuštěný, avšak cenově dostupný. Dalo by se říci, že bazén se skimmerem je zlatá střední cesta.