top of page

PLASTOVÁ JÍMKA LEŽATÁ

Žumpa je nádoba sloužící k zachycování splaškových a odpadních vod produkovaných domácnostmi. Používá se všude tam, kde se není možné klasicky napojit na vedení kanalizace, nebo instalovat domovní ČOV. 

Firma OLBEST s.r.o. je certifikovaným výrobcem plastových jímek a nádrží v souladu s normou ČSN 756081. Toto je podloženo inspekčním certifikátem vydaným institutem pro testování a certifikaci (ITC) ve Zlíně. Nádrže na dešťovou vodu, jímky, septiky a žumpy, naší firmy jsou vyrobeny z konstrukčního polypropylenu nominální tloušťky 8 a 12 mm, přičemž pevnost každé žumpy, jímky, nebo nádoby na dešťovou vodu je podložena statickým výpočtem.

PLASTOVÁ ŽUMPA / JÍMKA V PROVEDENÍ "HARD"

( !DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA! )

Díky speciálnímu systému výztuh a žeber odolávají naše nádoby extrémním vnějším vlivům, jako je například mechanické zatížení či tlak spodní vody. Samotný válec nádoby je svařen na NC – poloautomatickém svářecím stroji, což zajišťuje maximální životnost a pevnost sváru. Příruby, výztuhy a žebra jsou poté přivařeny extruderovým svárem. Sváření provádí proškolený a certifikovaný svářeč (Evropský svářeč termoplastů EPW) na základě certifikátu vydaného Českou svářečskou společností ANB – Czech welding society ANB. Každá námi vyrobená nádrž je po vyrobení individuálně testována, při předání nádrže tedy zákazník obdrží prohlášení o shodě a protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti v souladu s ČSN 756081. V současné době nabízí naše firma dvojí provedení plastových nádrží.

Jímka typ – "HARD" vznikla na základě dlouholetých poznatků a zkušeností, získaných při výrobě plastových nádob. Díky své zesílené konstrukci se tento typ nádoby vyznačuje extrémně dlouhou životností a výbornou odolností vůči vnějším vlivům. Jímka je opatřena systémem dvou komor, což vede k výraznému snížení provozních nákladů, jelikož se díky tomuto systému prodlouží intervaly, kdy je třeba jímku odčerpat. Zákazníkům také doporučujeme koupi speciálního bakteriálního přípravku, který byl vyvinut a je určen k rozkládání nánosů tuku, zbytků jídla a stolice v jímce.

 PLASTOVÁ ŽUMPA / JÍMKA – V PROVEDENÍ "STANDARD"
 

Jímka typ – "STANDARD" je původní provedení jímky, ze kterého vychází provedení "HARD". Jedná se o odlehčenou samonosnou konstrukci, která se používá v běžných podmínkách, kde není zvýšená hladina spodní vody. Jelikož je jímka odlehčená, doporučujeme ji usadit na zpevněné dno výkopu, a položit kolem jímky drenážní rouru. Obsyp provedeme pískem, nebo přesévanou zeminou. Jímka je opatřena systémem dvou komor, což vede k výraznému snížení provozních nákladů, jelikož se díky tomuto systému prodlouží intervaly, kdy je třeba jímku odčerpat. Zákazníkům také doporučujeme koupi speciálního bakteriálního přípravku, který byl vyvinut a je určen k rozkládání nánosů tuku, zbytků jídla a stolice v jímce.  
 

VÝHODY NÁDRŽÍ "STANDARD" 
 

 • Odlehčená konstrukce – snadná manipulace

 • Systém dvou komor 

 • Bez nutnosti betonáže

 • Pochozí poklop v zelené barvě, díky UV stabilizaci odolnější vůči vyblednutí (na vyžádání uzamykatelný)

 • Samonosná konstrukce

 • Certifikovaný výrobek

 • Pevnost podložena statickým výpočtem

 • Přívod (na vyžádání i vývod)

 • Prohlášení o shodě & Protokol o provedení individuální zkoušky vodotěsnosti
   

JAK VELKOU ŽUMPU POTŘEBUJI?
 

Určení potřebného objemu žumpy se počítá podle vzorce V = n x q x t, kde -n- je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO), -q- je průměrná denní spotřeba vody na osobu a den (u trvale obývaného domu 120 l, u chaty 80 l) a -t- je časový interval vyprazdňování ve dnech.
 

Příklad: V = 3 lidé x 120 l x 30 dnů = 10 800 l = 10,8 m3. Takže tříčlenná rodina v RD vyvážející žumpu 1 x měsíčně potřebuje žumpu o objemu 11 m3.

bottom of page