top of page

DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Čistírny odpadních vod typ PRZ lze instalovat v režimu klasického vodoprávního řízení i ve zjednodušeném řízení (na ohlášení) a jsou zařazeny institutem pro testování a certifikaci ve Zlíně do I. stupně jakosti. Atestace provedeny dle požadovaných stávajících evropských norem.
Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) je plastová nádoba sloužící k likvidaci odpadních vod vyrobená z polypropylenu, válcového tvaru s víkem a na vnější straně zpevněna žebry a výztuhami již v základním provedení!!! Přepážkami je rozdělena na jednotlivé technologické prostory. Čistící proces je založen na mechanicko-biologickém principu. Znečištěná voda přitéká do denitrifikační komory, odtamtud natéká do aktivačního prostoru, ve kterém probíhá za provzdušňování biologické čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Směs vody a aktivovaného kalu postupuje do dosazovací komory, kde dojde k oddělení kalu a vyčištěné vody. Tato přečištěná voda může být odváděná do vod podzemních (vsakování do drenážního podmoku) nebo může být odvedena do vodního toku.  Součástí ČOV je dmychadlo umístěné ve vlastní technické nádobě, nejlépe však v chráněném prostoru (garáž, technologická místnost a pod.). V žádném případě by dmychadlo nemělo být umístěno v čistírně, kde je 100% vlhkost a agresivní prostředí.

!!!DŮLEŽITÉ!!!  Než se rozhodnete pro svého dodavatele ČOV, dovolte mi, abych vám poskytl několik cenných rad, které vám při jeho výběru pomohou. Mějte, prosím, na paměti, že čistička je důležitou součástí vašeho obytného systému, který vám má sloužit k vašemu prospěchu a pohodlí po dlouhá léta a ne abyste uháněli dodavatele čističky z důvodu její nefunkčnosti, zápachu, deformace konstrukce (výrobce chtěl mít zajímavou cenu a tak plášť ČOV vyrobil z 4-5 mm materiálu), výtoku nedostatečně vyčištěné vody nebo proto, že čistička je přeplněná elektronikou, která je ovšem poruchová. 

Naše domovní čistírny vod jsou z výroby přednastavené a jejich provoz je bezúdržbový. 

 1. Nejviditelnější známka levné a ne moc kvalitní čističky je materiál, ze kterého byla vyrobená. Polypropylen může mít různé barvy, ale pokud je plast hnědý, může to být materiál s vysokým podílem recyklátu se špatnou  konstrukční pevností!!! Tloušťka plastu by neměla být menší než 8 mm. Na internetu jsou obrázky čističek, které ještě nejsou v zemi a už se různě vlní, kroutí a nedrží svůj tvar. Naše čistírny mají plášť z 8 mm materiálu!!!
   

 2. Rozvody vzduchu v čističce k aeračním elementům a k mamutkám jsou prováděny buď v  hadicích (rozvod je co se týká pracnosti a času nenáročný, ale životnost je cca 4 – 6 let) nebo v plastovém šedém potrubí z PP-R plastu (životnost minimálně 25 let).
   

 3. Ovládací ventily by měly být celoplastové, včetně vnitřní regulační kuličky! Na ventilu nesmí být nic kovového, z důvodu agresivního prostředí a permanentní 100% vlhkosti.
   

 4. Dmychadlo s dostatečným výkonem pro zajištění účinného fungování a nastavení aeračních elementů!!! Setkáváme se s tím, že výrobce kvůli snížení ceny svého výrobku dodává k čistírně výkonem slabé dmychadlo, které nedostatečně provzdušňuje čistírnu a probíhající biologický proces čištění odpadní vody je tudíž nedostatečný. Dmychadlo je jako srdce čistírny!!!
   

 5. Rada nejdůležitější – v současné době vstoupily v platnost nová Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. které jsou limitující pro vypouštění přečištěných odpadních vod buď do podmoku nebo do vodních toků. V tomto ohledu radím informovat se předem na odboru Životního prostředí příslušného úřadu.

Výhody ČOV OLBEST TYP PRZ
 

 • Doživotní záruka vodotěsnosti

 • Nádoba je dimenzována na zvýšené nárazové zatížení +2 osoby

 • Regulovatelná intenzita čištění (možnost uvedení ČOV do klidového stavu)

 • Robustní konstrukce z 8 a 12mm silného polypropylenu

 • Bezúdržbové provedení

 • Vysoká čistící účinnost

 • Nádrže jsou oproti konkurenčním produktům dimenzovány na větší denní průtok

 • Spolehlivé dmychadlo vyrobené v EU

 • Životnost materiálu udávaná výrobcem cca. 50 let

 • Pochozí poklop do cca. 100 kg s UV stabilizací

 • Veškeré potřebné dokumenty součástí dodávky ČOV

 • Návod stavební přípravy

 • Na rozdíl od jiných výrobců nepoužíváme k výrobě rozvodů zahradní hadice, nýbrž kvalitní PPR trubky
   

ZÁRUKA
 

 • Nádrž                                     50 let

 • Technologická část             2 roky

 • Dmychadlo                           2 roky

   

Všechny naše ČOV jsou v souladu s ČSN EN 12566-3+A2 a splňují Nařízení vlády č. 601/2015 Sb. o vypouštění přečištěných vod do vod povrchových a Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o vypouštění přečištěných vod do vod podzemních.
 

PRZ …EO STANDARD je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let a plášť je z materiálu PP 8 mm.
 

PRZ …EO KOMFORT je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let. Navíc je čistička vybavená nosiči biomasy, které svým uspořádáním tvoří biologický filtr. Zvyšuje se tím účinnost biologického čištění. Biologický filtr je součástí technologické vestavby jako poslední komora před výtokem přečištěné vody z ČOV. Proudění vody je z dosazovací komory vedeno pod filtrační lože a je tedy zcela nemožné, aby z ČOV přes tento filtr došlo k úniku vyflotovaných nebo nerozpustných látek!!! Toto technické řešení předurčuje tuto čističku odpadních vod k použití v  prostředí se zvýšenými nároky na čistotu vod, což jsou CHKO, pramenné oblasti apod.!!! 

bottom of page